Ova džamija, situirana je u ulici Besima Ganibegovića, u izvorima se spomije kao Sinan-begova po njezinom osnivaču Sinan-begu Džabiću, a mještani je nazivaju i Okića džamijom od tuda što su u njoj dugi niz godina bili imami iz porodice Okića. Džamija je zidana od drveta i ćerpiča, čiji unutrašnji prostor zauzima površinu od 8×7 m. Ima jednostavnu drvenu munaru. Uz džamiju nema dvorišta niti mezarja. Nedaleko od džamije nalazi se kamena česma sa natpisom.