Među spomenicima islamsko – osmanske arhitekture u Jajcu svakako je najvrijedniji objekat džamija Esme sultanije. Situirana je u centru naselja, u čaršiji zidana od kamena i sedre, sa kamenom lijepom munarom ispod čijeg šerefeta su stalaktiti. Džamija zauzima prostor od 9,49 X 9,55 i natkrivena je nešto izduženom kupolm, a umjesto tambura ima u izduženju osam prozora. Kod ove džamije je kupola oslonjena na četverougaonu bazu i njena visina od poda do vrha iznosi 13 m.

Iz natpisa na tabli-ploči ove džamije  zaključujemo da je još 1749/50 godinu ovdje bila džamija koju je sagradio Emir Mustafa čauški ćehaja

Međutim, ova džamija je poznata kao džamija Esme sultanije, pa u vezi s ovim imenom postoji sačuvano predanje da je Esma sultanija, supruga Mehmed – paše Muhsinovića, bila bolesna i da su astrolozi prorekli da će ozdravit ako sagradi tri zadužbine u mjestu gdje se dvije vode sastaju. Tako je ona osim ove džamije, koja je nazvana njezinim imenom Esme sultanije, sagradila još i dva mosta na Vrbasu. Sačuvano predanje zna da je Muhsinović bio valija kada je njegova žena podigla ovu džamiju.

Mehmed- paša bio je carski zet i prvi put je došao za namjesnika Bosne 1763, a drugi put je na toj dužnosti od 1770-1772. godine. Sada nastaje pitanje kako uskladiti  natpis o podizanju džamije Esme sultanije, koja je prema natpisu sagrađena 1749, kada Muhsinović Mehmed-paša nije bio namjesnik u Bosni.

U ovom slučaju bi zaista bilo logično pretpostaviti da je na mjestu današnje džamije Esme sultanije postojala i ranije džamija koju je podigao čauški čehaja Emir Mustafa 1749/50. godinu. Džamija «Esma sultanija» mogla je ,dakle, nastati između 1760 -1763, ili 1770-1772. godine, kada je Muhsinović Mehmed-paša bio na položaju namjesnika Bosne, a ploča s natpisom iz 1749/50. godine ukazuje na to da je ranije na ovom mjestu postojala džamija Mir Mustafe, čauškog čehaje.

MEZARJE UZ DŽAMIJU ESME SULTANIJE

Uz ovu džamiju se nalazi dvadesetak nišana, a među njima osam nišana imaju epitafe. Najstariji datirani spomenik je iz 1238(1822) godine, a najmlađi je datiran sa 1292(1875) godinom.