Povodom 561. godišnjice tragične smrti posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, predstavnici JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, predstavnici udruge “Vitezovi kraljevskog grada Jajca” i Udruge mladih Hrvoje Vukčić Hrvatinić iz Jajca danas su položili cvijeće i upalili svijeće na kraljevom grobu..

Stjepan Tomašević dolazi na vlast nakon očeve smrti 10. srpnja 1461. godine. Svjestan opasnosti koja mu je prijetila, Tomašević odmah po dolasku na vlast šalje poslanicu papi, u kojoj predviđa tursku najezdu velikih razmjera i moli ga za pomoć. Kako Osmanlije sve jače nadiru, Tomašević se pismeno obraća europskim vladarima moleći za pomoć u odbrani Bosne. Podrška pape Pia II. se ogledala u pošiljci krune, kojom ga papin izaslanik okrunjuje za bosanskog kralja, u Jajcu, u studenom 1461. godine. Kralj Stjepan Tomašević priznaje prevlast ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina, nadajući se obećanoj pomoći. Samo godinu dana nakon krunidbe mladi kralj odbija plaćati danak sultanu Mehmedu II. Osvajaču, što je ubrzalo njegovu odluku da jačim snagama navali na Bosnu. Kralj se početkom 1463. godine obraća Mlecima, upozoravajući ih da Osmanlije namjeravaju tog ljeta zauzeti cijelu Bosnu, a nakon toga zaprijetiti i mletačkim posjedima u Dalmaciji. Velika osmanlijska vojska pod vodstvom Mehmeda II. okupila se u proljeće 1463. u Adrianopolu (Edirneu) i krenula na Bosnu. Kralj Stjepan Tomašević bježi iz utvrđenog kraljevskoga grada Bobovca, koji je 20. svibnja 1463. godine, bez otpora predao zapovjednik Radak. Stjepan se najprije sklanja u Jajce, a onda u utvrđeni grad Ključ na Sani gdje se Mehmet-paša Anđelković pismeno i pod zakletvom obvezao da će mu poštediti život i pustiti da slobodno ide gdje god želi ukoliko preda grad. Stjepan se nakon pregovora predao, pa je odveden sultanu Mehmedu II. u Jajce. Tamo potpisuje naredbu svim zapovjednicima da se Turcima predaju bosanski gradovi. Sultan proglašava Mehmet-pašinu zakletvu nevažećom. U taboru pred Jajcem, 5. lipnja 1463. godine, Sultan je dao pogubiti bosanskog kralja, njegovog strica Radivoja i veliki broj plemića. Posmrtni ostaci kralja Stjepana Tomaševića su pohranjeni u Franjevačkom samostanu u Jajcu. Uspomena još uvijek živi u narodu, a ljudi i danas hodočaste kraljev grob na brdu iznad Jajca. Smrću posljednjega bosanskog kralja Bosna zauvijek gubi samostalnost i postaje turski Bosanski sandžak.