Otvaranje ljetne turističke sezone u Jajcu jučer je u hotelu „Turist 98“ simbolično obilježeno održavanjem okruglog stola na temu „Budućnost turizma u Jajcu – stanje i perspektive“, te radionice na temu „Pozicija i uloga žena u turizmu u XXI. stoljeću“ koja se realizira u sklopu projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u Bosni i Hercegovini“ sa slovenskom agencijom PINA a koji financira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije.

Organizator okruglog stola, JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, u suradnji s Općinom Jajce, uspjela je ovom prigodom okupiti većinu značajnijih pravnih subjekata iz privatnog, javnog i nevladinog sektora s područja naše općine s ciljem rasprave o trenutnoom stanju turizma u Jajcu, izazovima s kojima se djelatnici u turizmu suočavaju, kao i planovima razvoja turizma u narednom periodu.

Na naš poziv odazvali su se i predstavnici kantonalnih vlasti, gosp. Dragan Martić iz Ministarstva gospodarstva, te gosp. Miroslav Matošević, direktor Turističke zajednice KSB. Od lokalnih predstavnika vlasti nazočili su predsjedatelj OV Jajce gosp. Ivo Šimunović i pomoćnica Načelnika Općine Jajce gđa. Dunja Lučić. Glavni imam Medžlisa IZ Jajce Zehrudin ef. Hadžić i župnik Župe Podmilačje fra Filip Karadža također su sudjelovali u radu Okruglog stola i ponudili zanimljive prijedloge suradnje i unaprijeđenja vjerskog turizma.

Moderator je bio gosp. Dragan Glavaš iz JU „Agencija“.

Nakon uvodnih riječi organizatora i pozdravnog obraćanja gostiju, uslijedila je živa i konstruktivna rasprava o nekima od ključnih problema koji koče razvoj turizma u Jajcu.

Gđa. Vinka Bogić iz hostela „Jajce“ izrazila je nezadovoljstvo slabom prezentacijom Jajca na domaćim i međunarodnim sajmovima, nedovoljnom informiranošću turista i posjetitelja o važnijim destinacijama koje bi mogli posjetiti u našem gradu, kao i nedovoljnom brigom o odvozu smeća s nekih ključnih mjesta gdje se turisti zadržavaju.

Glavni imam ef. Hadžić kazao je da je uloga općinske službe urbanizma iznimno važna u perspektivama razvoja našeg turizma, te da mu je drago da je pomoćnica Načelnika Općina također nazočna na ovom skupu. Istaknuo je važnost bolje medijske promidžbe, posebno prema inozemstvu, kao i potrebe da se u Jajcu izgradi jedan reprezentativan hotel koji će privući goste višeg ekonomskog statusa i time značajno unaprijediti našu ukupnu turističku ponudu.

Fra Filip Karadža je govorio o svetištu Sv. Ive u Podmilačju i perspektivama njegovog razvoja. Kazao je da imaju u planu izgraditi hodočasnički dom ili kuću za smještaj hodočasnika koji pohode ovo svetište. Dao je i prijedlog da se razmotri ideja o uvođenju tzv. „Jajce Card“ koja bi omogućila turistima jednostavnije korištenje turističkih usluga u Jajcu.

Gosp. Franjo Leovac iz Muzeja jajačkog samostana govorio je o značaju ove ustanove za turističku ponudu Jajca. Posebno se osvrnuo na rad turističkih vodiča i potrebu dodatne edukacije kako bi se našim turistima prenosile vjerodostojne informacije o znamenitostima koje posjećuju.

Gđa. Merisa Mačak iz motela „Stećak“ u Vincu kazala je da rade samo jednu sezonu, ali da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Imaju na raspolaganju 25 ležajeva u lijepo uređenom prostoru. Kao problem je naglasila udaljenost od grada, ali i nelojalnu konkurenciju u vidu privatnih iznajmljivača koji rade „na crno“.

Gosp. Ivan Miketa, vlasnik eko centra „Slapovi“ dotaknuo se jedne od najbolnijih tema, ne samo turizma, a to je nedostatak kvalificirane radne snage. Predložio je da se razmotri ideja o suradnji sa zimskim centrima u BiH glede angažiranja njihovog osoblja u ljetnom periodu, a sve s ciljem zadržavanja kvalificiranih kuhara i konobara u našoj zemlji.

Replicirao mu je direktor Turističke zajednice gosp. Matošević kazavši da će taj prijedlog teško biti izvediv budući da većina zimskih centara već sada imaju cjelogodišnju turističku ponudu i veliki broj posjetitelja posebno naglasivši Vlašić. Predložio je da jajački ugostitelji i hotelijeri osnuju udrugu preko koje će moći rješavati ovakve probleme efikasnije nego pojedinačno. Gosp. Miketa je kazao da je prije dvije godina osnovana takva udruga, ali da ne radi u punom kapacitetu, te da bi JU „Agencija“ mogla biti partner u koordiniranju ovih aktivnosti.

Predstavnik kantonalnog Ministarstva privrede gosp. Martić dodao je u tom smislu da se radnik zadržava dobrom plaćom i dobrim uvjetima rada, te da bi ugostitelji morali povesti malo više računa o tome ukoliko žele zadržati kvalificirane radnike. Uputio je sve nazočne da prate objave o subvencijama zapošljavanja i druge vidove sufinanciranja od strane svih razina vlasti.

Predstavnica hotela „Turist 98“, Ana Pejić upoznala je nazočne s aktualnim ulaganjima u hotelske kapacitete u gradu i na Malom plivskom jezeru. Naglasila je problem u prijavi gostiju i kompliciranim procedurama koje oduzimaju jako puno vremena (aplikacija e-stranac). Odgovor na ovo pitanje ponudio je gosp. Matošević kazavši da se radi na modulu koji će olakšati rad hotelijerima kako bi jednom popunjena prijava automatski bila upućena svim nadležnim institucijama. Gosp. Martić je naglasio da se ozbiljno shvati obveza vođenja knjiga gostiju za strance kako zbog propisanih procedura tako i zbog eventualnih sigurnosnih rizika.

Predstavnik „Jajce Toursa“ gosp. Amgijad Osmanović kazao je da je Jajce oduvijek bilo iznimno važno za ukupnu turističku ponudu naše zemlje. Naglasio je probleme zakonske regulative, sive ekonomije, te nelegalnih auto-kampova i ekologije. Posebno je skrenuo pažnju na potrebu saniranja posljedica rata, prije svega ruševina koje narušavaju ambijent grada.

Naša gošća iz Mostara, menadžerica restorana „Hajdučke vrleti“ na Blidinju također se obratila na ovom skupu. Kazala je da je smisao turizma pomoć lokalnoj ekonomiji, a da svaka destinacija mora znati u kom pravcu ide ako želi uspjeti u turizmu. Blidinje kao zaštićeni park prirode također ima slične probleme s kojima se i Jajce suočava, zbog čega je i broj posjetitelja ograničen. Kao mlada i uspješna poduzetnica, uputila je i svojevrsnu kritiku mladima kazavši da su mnogi od njih nezainteresirani i nefokusirani, a to su preduvjeti za bilo kakav uspjeh. Na kraju je predložila da u Jajcu osmislimo jednu brošuru koja će obuhvatiti svu našu turističku ponudu kako bi se što bolje prezentirali javnosti.

Direktorica Muzeja AVNOJ-a gđa. Leko kazala je da svi moramo biti uvezani i u službi razvoja našeg turizma. Naglasila je da je što prije potrebno izraditi kvalitetne putokaze za sve naše važnije lokacije.

Domaćin ovog skupa, ravnatelj JU „Agencija“ zahvalio je svim sudionicima Okruglog stola na izdvojenom vremenu i konstruktivnoj raspravi. Naglasio je da „Agencija“ stoji na usluzi svim turističkim djelatnicima u Jajcu i da se nada da će naša suradnja svakim danom biti sve bolja. Posebno je istaknuo da će „Agencija“ svojim kapacitetima pomoći u promidžbi svih naših ugostitelja i pružatelja turističkih usluga koji su uredno registrirani i plaćaju svoje obveze prema državi.

 

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ i ubuduće će raditi na organizaciji okruglih stolova i radionica s ciljem podizanja kvalitete naše turističke ponude i uključivanja građana u razvoj turizma u Jajcu.