U petak 1.4.2022. godine na lokaciji Franca Lehara 7 u Sarajevu, kod zgrade BH Telecoma je instalirana prva bosansko-hercegovačka pametna klupa “Viona – smart city spot”. Specifičan dizajn koji spaja tradicionalno i savremeno potpisuje mladi arhitektonski studio “Vista design”, na čelu sa arhitekticom Amelom Iskrić Hadžić, iz Jajca koji je ovom idejom osvojio 2. nagradu BH Telecoma na Prvom Start IT Up programu.

Viona je ideja koja je nastala kao odgovor na problem nepostojanja kvalitetnih izvora informisanja domaćih i stranih turista u malim bosansko-hercegovačkim turističkim mjestima. Turisti će, odmarajući se na ovoj klupi, moći pristupiti besplatnom 4G internetu, dopuniti svoje mobilne uređaje, te putem touch-screena jednostavno pregledati svu ponudu koju grad nudi: od hrane i smještaja, spomenika kulture, transporta, do rekreacije i sadržaja za porodicu. Ugostitelji, zanatlije, proizvođači eko hrane će dobiti mogućnost neposredne prezentacije svojih proizvoda i usluga. Sistem je u potpunosti ažuriran i centraliziran, te u svakom momentu pruža tačne i provjerene informacije.

Važno je istaknuti kako je Viona ekološki, pametni urbani mobilijar koji za napajanje primarno koristi čistu solarnu energiju, a napravljena je od čvrstih, prirodnih i reciklirajućih materijala: čelik i drvo.

Uprkos brojnim izazovima i poteškoćama uzrokovanih pandemijom u proteklom periodu, tim mladih, obrazovanih i perspektivnih ljudi u saradnji sa bosansko-hercegovačkim firmama, uz podršku BH Telecoma, koristeći se raspoloživim resursima na domaćem tržištu izveo je prvi prototip koji prezentira svu turističku ponudu Jajca.

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” je od prvih skica prepoznala potencijal Vione i pružila svoju bezuslovnu podršku realizaciji ovog, za turizam značajnog, infrastrukturnog projekta.