Direktor JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Anto Brtan sudjelovao je na 8. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova, u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin i grada Solina, koji je održan u Solinu od 30. ožujka do 1. travnja 2022. Kongres je bio prilika za razmjenu iskustava u promociji kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja održivog turizma, te upoznavanje sudionika kongresa s bogatom kulturno-povijesnom baštinom grada Jajca. Dogovoreni su i konkretni koraci na uspostavi suradnje, te posjete Jajcu stručnjaka iz oblasti zaštite i prezentacije baštine, a sve u cilju priprema Jajca za uključivanje u buduće projekte prekogranične suradnje u okviru pristupnih fondova Europske Unije.

Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom „Meet, share & build“ koji ima za cilj potaknuti susrete („Meet“ koncept) čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu („Share“ koncept) kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije („Build“ koncept).

“Cilj je okupiti sve čelne ljude upravljanja povijesnim gradovima, dakle od predstavnika jedinica lokalne samouprave, kulturnih institucija i turističkih zajednica kako bismo razmijenili iskustva o zaštiti valorizaciji naše kulturne baštine”, izjavila je Jelena Stupalo, direktorica TZ Grada Solina te istaknula kako je svim sudionicima ponuđen zanimljiv program kongresa. “Ugostit ćemo gospodina Stefana Dominioni-a direktora Europskog instituta za kulturne rute, potom Fergusa T. Maclaren-a, predsjednika Međunarodnog odbora za kulturni turizam iz Kanade. Tu će biti zanimljivih predavača iz naših muzeja poput Muzeja Hrvatskog Zagorja, Muzeja antičkog stakla, Arheološkog muzeja Narona, Muzeja Hrvatskih arheoloških spomenika potom TZ Osijeka. Dakle, različiti domaći predavači i zanimljive panel diskusije na temu kulturnog turizma kao i europskih kulturnih ruta”, rekla je direktorica Stupalo.

Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Grada Solina istaknuo je kako je Kongres povijesnih gradova u svijetu gotovo jednako prepoznatljiv kao i sam grad Solin što najbolje svjedoči o njegovoj važnosti za naš grad i za razvoj turizma u našem gradu. “Turizam je, kao što smo naveli u našoj strategiji razvoja, najvažnija gospodarska grana u gradu Solinu”, kazao je zamjenik Rakušić te nadodao: “Solin je definitivno ishodište naše nacionalne vjerske povijesti. I kao takav još nije dovoljno prepoznatljiv ni u Hrvatskoj ni u svijetu. Mi to moramo promijeniti. Prije svega koristeći sredstva EU fondova, kako bi obnovili i prezentirali našu bogatu kulturnu baštinu. U svemu tome nam pomaže Kongres gdje imamo priliku učiti od svjetskih stručnjaka u domeni upravo kulturnog turizma.”

Tema kongresa je zaštita i interpretacija povijesnih atrakcija i lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva.

Kongres je okupio predavače iz turističke i arheološke struke: Europski institut za kulturne rute (Luksemburg); ICOMOS, Međunarodni odbor za kulturni turizam, Kanada; Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja stubica; Muzej antičkog stakla, Zadar; Udruženje „Interpret Europe“; Fakultet za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, Podgorica, Crna gora; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Arhitektonski kolektiv d.o.o., Split; Ekonomski fakultet, Split; Arheološki muzej Narona, Vid; Turistička zajednica grada Osijeka; Aurora Colapis d.o.o., Karlovac.
Osim predavanja, program je sadržavao i brojne panel diskusije na temu kulturnog turizma na Kojima su sudjelovali uvaženi panelisti iz javnog i privatnog sektora.