JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” već neko vrijeme poduzima pripremne radove istražnog karaktera na Tvrđavi u Jajcu, koje su neophodne za izradu Glavnog projekta rehabilitacije, sanacije i konzervacije ovog nacionalnog spomenika.

Do sada smo proveli geotehnička i geomehanička istraživanja, te detaljno geodetsko snimanje Tvrđave.

Jutros su započeli radovi na izradi Elaborata postojećeg stanja graditeljske cjeline Tvrđava u Jajcu, što podrazumijeva skeniranje svih zidina tvrđave u 3D formatu. Ove poslove radimo u suradnji s našim partnerima iz kompanije „Urbing“ d.o.o. Sarajevo.

Povodom obrušavanja dijela zida tvrđave, prošlog tjedna je izvršen detaljni pregled od strane Zavoda za zaštitu spomenika F BiH. Po dobivanju zapisnika, obratit ćemo se Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te se nadamo da će obnova ovog dijela započeti u proljeće.

Zadnje dvije godine smo slali dopise nadležnim državnim i federalnim institucijama o stanju Tvrđave i tražili sredstva za izradu Glavnog projekta kako bismo mogli započeti sa sanacijom najkritičnijih dijelova tvrđave. Sama izrada projekta košta više od 70.000,00 KM. Mi smo za tu namjenu do sada dobili od Federalnog ministarstva kulture 14.000,00 KM i od Ministarstva civilnih poslova BiH 5.000,00 KM. Nadamo se da će nadležne institucije ubuduće imati više razumijevanja i da ćemo zajedničkim naporima spriječiti daljnje propadanje našeg bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa.