U prostorijama hotela Turist98 u Jajcu, u srijedu 28.9.2022.godine, održana je radionica za startup-e Next steps (Kako dalje?), a u okviru projekta BIHUB – Podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu, koji JU “Agencija Jajce” realizuje u saradnji sa Kulturno-obrazovnim društvom PINA iz Slovenije. Učešće u radionici su uzeli predstavnici startup preduzeća i obrta iz Jajca, Općine Jajce, Biznis centra Jajce i Biroa za zapošljavanje u Jajcu. Primjer dobre prakse za učesnike radionice predstavila je direkotrica preduzeća Smart d.o.o. Jajce i Smart387 d.o.o. Sarajevo, gđa. Izeta Salihefendić. Projekt BIHUB podržan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije. U Jajcu je u okviru ovog projekta podržano ukupno 5 poduzetničkih ideja sa po 5.000 KM.