JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u suradnji s USAID Turizam i Intrepid Travel-om, jednim od vodećih održivih odgovornih i iskustvenih turoperatora u svijetu i Vijećem za globalna putovanja i otpornost turizma (Global Travel Tourism Resilience Council – Resilience Council), organizirali su fam trip za predstavnike sljedećih magazina za putovanja i turizam: Travel Weekly United Kingdom, Cable News Network (CNN), The Guardian, National Geographic Traveler United Kingdom, Remix New Zealand, Vacations & Travel, Süddeutsche Zeitung i New York Times.

U sklopu šestodnevnog programa, jučer 10.5. su posjetili Jajce. Posjeta ima za cilj prikupljanja potrebnih informacija i sadržaja s ciljem promocije prve i potpuno nove Intrepid Travel-ovu osmodnevne “Avanture po Bosni i Hercegovini” koju su nedavno najavili, a koja je planirana da počne u proljeće 2023. godine.