Na padinama ispod Tvrđave i unutar srednjovjekovnih zidina, jedinstvenom am- bijentu doprinosi  veliki broj stambenih objekata sa strmim, crnim krovovima od drveta, koji predstavljaju tipične primjere jajačke stambene arhitekture iz osman- skog perioda. Od ambijentalnih kuća moguće je razgledati Omer-begovu kuću i Kršlakovu staru kuću.

Omer-begova kuća se nalazi uz Travničku kapiju. In- terijer je ukrašen duborezima u drvetu, posebno vrata i strop. U Omer-begovoj kući je ured Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, ispostava Jajce, gdje se mogu dobiti informacije o gradu i promotivni ma- terijali. Kršlakova kuća se nalazi na putu prema Tvrđavi uz sami zapadni zid.

U Kršlakovoj kući je smještena Gradska galerija.

Zgrada finansija, Stara osnovna škola, Šarenica

Šarmu Jajca doprinosi i kompleks zgrada iz austro-ugarskog perioda. Zgrada fi- nansija, Stara osnovna škola i Šarenica, nalaze se u ulici Sv. Luke, na putu prema Crkvi sv. Marije s Tornjem sv. Luke i Katakombama.

U Zgradi finansija je krajem 19. stoljeća bila smještena finansijska stanica, dok je u Staroj osnovnoj školi bila uspostavljena prva državna osnovna škola u Jajcu. Danas je u ovoj zgradi smješten Zavičajni muzej Jajca sa etnološkom postavkom i geološko-petrografskom zbirkom minerala. Šarenica ili Saračeva kuća, izgrađena kao stambeni objekat po- rodice Sarač i konačište, u II svjetskom ratu bila je mjesto osnivanja i sjedište Tele- grafske Agencije Nove Jugoslavije (TANJUG) i atelje vajara Antuna Augustinčića.