Nacionalni spomenici Jajca 2016. godine

1. Bedemi i tabije starog grada Jajca, historijsko područje

2. Burića kuća u Jajcu, mjesto i ostaci historijske građevine

3. Crkva Presvete Bogorodice u Jajcu, mjesto i ostaci historijske građevine sa pokretnim naslijeđem koga čine pet ikona s ikonostasa

4. Crkva sv. Ive u Podmilačju, graditeljska cjelina

5. Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke, (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine u Jajcu), graditeljska cjelina

6. Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom , područje i ostaci graditeljske cjeline

7. Dizdareva ili Ženska džamija, historijska građevina

8. Dom AVNOJ-a u Jajcu sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju: portreti Tita, Staljina, Ruzvelta i Čerčila

9. Historijsko gradsko područje Jajca

10. Jevrejsko groblje, grobljanska cjelina

11. Katakombe u Jajcu, historijski spomenik

12. Kraljev grob u Zastinju kod Jajca, historijski spomenik

13. Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2) u Jajcu, historijska građevina

14. Kršlakova stara kuća u Jajcu

15. Mitrej u Jajcu, historijski (antički sakralni) spomenik

16. Musafirhana u Jajcu, mjesto historijske građevine

17. Nekropola sa stećcima u Vincu, historijsko područje

18. Omerbegova kuća u Jajcu, graditeljska cjelina

19. Parna lokomotiva, dio postavke Muzja II zasjedanja AVNOJ-a

20. Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi, kulturni krajolik

21. Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, grobljanska cjelina

22. Sinan-begova ili Okića džamija, historijska građevina

23. Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, historijski spomenik

24. Stari grad Komotin , historijsko područje

25. Stari grad Vinac, historijsko područje

26. Tvrđava u Jajcu, graditeljska cjelina

27. Zgrada finansija (Niža stručna škola), Stara osnovna škola (Niža muzička škola) i Saračeva kuća (Šarenica) u Jajcu, graditeljska cjelina

28. Zgrada u ul. Varoš 11, historijski spomenik

29. Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) , historijski spomenik