Nalazi se u gornjem dijelu grada sa desne strane puta koji vodi citadelu. To je manja jednostavna građevina čiji unutrašnji prostor(veličine 5,05×4,35 m) preko pandantiva proviđen kupolom, a njezin daščani pokrov je na četiri vode. Zidovi džamije su dekorisani orijentalnim i narodnim motivima, a izveo ih je sarajevski nakaš Mustafa Faginović oko 1870. godine. Nekada je ova džamija nazivana «Ženskom džamijom», jer su je posjećivale isključivo žene. Danas džamija nema munare.

Na džamiji se nalazi natpis iz hidžr. 1227 (1812/13) godine. Nad ulazom u džamiju, na kamenoj ploči, veličine 40×96 cm, isklesan je ovaj natpis u prozi na arapskom jeziku. Tekst pisan jednostavnim neshi pismom smješten je u šest redaka.

«Ovaj časni mesdžid je sagradio u ime Allaha, Božiji rob Sulejman, u svrhu Bogoslužija. Božiji vjerovjesnik, neka je na njega Božiji blagoslov mir, rekao je :Ko podigne mesdžid u ime Allaha, njemu će Allah podići građevinu u Džennetu. Allah je rekao : Bogomolje podižu i održavaju oni koji vjeruju Allaha, dan suđenja, obavljaju namaz i dijele zekat.(Kur’an 9, 18). Vjerovjesnik , neka je mir i spas na njega, prenosi od Allaha : Mesdžidi na zemlji su Moje kuće, a održavaju ih koji ih posjećuju, pa sretan li je onaj rob (Božiji) koji se očisti kod svoje kuće,pa iza toga posjeti Moju kuću, jer je obaveza gostoprimaoca da počasti svoga gosta. Zato onaj ko stanuje blizu džamije, a klanja u svojoj kući, njegov namaz nije primljen, kako to kaže Allahov poslanik : «Susjedu džamije nije primljen namaz osim u džamiji,a rečeno je : Vjernik se u džamiji osjeća kao riba u vodi, a licemjer u džamiji kao ptica u krletci.». U ovom natpisu godina nije ispisana brojkama, a autor kaže da je držana u slovima u ebdžedu : z(sedam), kj(20), r(200), g(1000). Prema tome ukupna brojčana vrijednosti ovih slova inosi 1277. to je hidžretska godina, a odgovara 1812/13 godinu po novoj eri.

Dali je i ranije na ovom mjestu postojala džamija  iz natpisa ne vidimo. U kronogramu spomenuti Sulejman je Sulejman-beg Kulenović. Uz ovu džamiju nema dvorišta niti mezarja.