Situirana je na desnoj obali Plive u u naselhu Pijavice,  ima dimenzije 7×7 m, danas pokrivena limom i ima drvenu munaru. Glavni ulaz u džamiju izveden je na luk od lijepo klesanih kamenih ploča. Nije poznato kada je podignuta Ibrahim-begova džamija, ali je to moralo bito svakako prije početka šabana 1103. godine(18.6.1692.),kojeg datuma je za imama i hatiba ove džamije postavljen neki Fazlullah, a na mjestu dotadašnjeg imama Ibrahima (Jajački sidžil). U desnoj sofi trijema džamije, što je svakako karakterisično, nalaze se dva mezara označena nišanima. Mezar rahmetlije sa nišanom na kojem je isklesan ovaj natpis nalazi se u desnoj sofi trijema džamije.

«On (Bog) je vječno živ. Umrli i ukopani (rahmetlija) Seksen Kilić-zade Šejh Ašik Mustafa, sin Mehmeda, pripadnik tarikata Abdulkadir Gejlanije. Za njegovu dušu (prouči Fatihu). 1. safera 1267.» (6.12.1850)