Poštovani posjetitelji s obzirom da je u rekordnom roku posjeta web stranice www.agencija-jajce.ba prešla preko pola milijuna posjeta iz raznih zemalja svijeta, već neko vrijeme radimo na  redizajniranju stranice koja će omogućiti jednostavniji pristup informacijama, detaljne sadržaje kao i upoznavanje sa kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom i turističkim potencijalima grada Jajca. Posjetitelji će se moći upoznati sa svim aktualnim događanjima vezanim za zaštitu baštine, razvoj turizma i rad Agencije. Pored toga stranica će moći omogućujiti pristup osnovnim informacijama na brojnim stranim jezicima, kao i vijestima na njemačkom i engleskom jeziku.
Srdačno Vas molimo da u slučaju poteškoća pri pristupu pojedinim sadržajima stranice imate razumijevanja jer se na uređenju stranice i tekstova još uvijek intenzivno radi. 
Hvala lijepa!