U tijeku je rekontrukcija pravoslavne crkve Uspenja Bogorodice u Jajcu. Radovi se izvode kroz nekoliko faza, prvu fazu radova obavlja licencirana građevinska  firma za obnovu nacionalnih spomenika d.o.o. Marušić Jajce.

Izgradnja crkve je započela 1930., a završena je 1935. godine. Crkva je u potpunosti srušena u ratu 1992. – 1995. godine miniranjem.  Nakon miniranja ostao je samo očuvan zvonik i dio podne konstrukcije, te dio ikonostasa, malterijal kojim je crkva bila izgrađena nalazi se u samom dvorištu.