KUD “Jajce”- Jajce je počelo sa realizacijom projekta “Na đerđefu vezak vezem” koji ima za cilj da kroz tečajeve krojenja, šivenja, veza kerenja, tkanja te izrade narodnih nošnji, da občci djevojke i žene koje bi se dodatno obrazovale te doprinijele kvalitetnijem korištenju svog slobodnog vremena.

Na njihov poziv se uključilo petnaest djevojaka i žena koje su izrazile želju da nauče razne tehnike tradicionalnog veza, kerenja te tkanja na stanu.

 

Kroz tečajeve ih vodi Tahira Musić sa koordinatoricom projekta Marina Hadžiavdić.

 

Tečajevi se održavaju svaki radni dan osim srijede u vremenu od 11 do 15 sati, a projekt je počeo s realizacijom uz podršku Ministarstva obrazovanja,kulture i sporta SBK/KSB, Općine Jajce i J.U.Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu Jajca.

 

 

 

(Jajce Online)
(foto: JU Agencija)