Wejście na twierdzę w Jajce daje zupełnie nową perspektywę patrzenia na miasto. Twierdza znajduje się powyżej miasta, 470 metrów nad poziomem morza. Widok z murów twierdzy w kierunku Jajce i starego miasta, emanuje atmosferą starych bośniackich domów. Zakłada się, że Twierdza istniała już w XIII. wieku i w ciągu kilku nastepnych stuleci była przebudowywana i naprawiana.

Obok wejścia do twierdzy znajduje się portal z królewskim herbem w rodzinny Kotromanić z XV wieku. Jest to jedyny zachowany Portal Królewski w Bośni i Hercegowinie. Wewnątrz twierdzy znajduje się Barutane, wybudowany pod koniec XVIII i początku XIX wieku i reservoar wody z czasów Austro-Węgier.

Z twierdza w kierunku rzek Pliva i Vrbas wiodą mury obronne z Niedzwiedzią wieżą i Travnik bramą od strony wschodniej oraz z Wielką Basztą, wieżą Dzikovac, wieżą Papaz i Banja Luka bramą po stronie zachodniej.

Na drodze do twierdzy znajduje się wieża zegarowa, popularnie zwana Sahat Kula, która w średniowieczu była oryginalnym wjazdem do mista. Zakłada się, że zegar na wieży został umieszczony jeszcze w okresie panowania osmańskiego i stąd pochodzi nazwa wieży.

Twierdza jest otwarta dla zwiedzających codziennie, przez cały rok.

Godziny otwarcia:
Okres letni od 9:00 do 19:00, natomiast w okresie zimowym od 9:00 do 16:00