Iako Jajce spada u najstarije, najpoznatije i svakako najljepše gradove u Bosni i Hercegovini nema popisa, odnosno registra o vrsti, broju i rasporedu kulturnih i prirodnih dobara na području Općine Jajce.
Kulturna i prirodna dobra Jajca najčešće u fragmentima nalaze se registrirana u knjigama, časopisima, novinskim člancima, različitim dokumentima, planovima, radio i TV emisijama i drugim medijima, a najviše u sjećanjima mještana Jajca koji u svojoj memoriji nose podatke o desetinama naučno neistraženih arheoloških nalazišta i pojedinačnih artefakata te ostalih dobara razasutih po cijeloj općini Jajce.

U svojoj memoriji nose običaje jajačkog kraja, priče i legende,razna sjećanja, pojedini imaju različite zbirke predmeta, čuvaju i proizvode narodnu nošnju,izrađuju u sviraju narodne instrumente, prikupljaju ljekovito bilje…

S obzirom na to da je u toku rata 1992./95. cjelokupno stanovništvo Jajca napustilo teritorij Općine, te da su u tom periodu nestali mnogi dokumenti, predmeti i zbirke i da je prekinut kontinuitet memorijskog pamćenja stanovnika, mnogi važni podaci i činjenice o kulturnim i prirodnim dobrima, počeli su padati u zaborav.

Ne raspolažemo ni podacima o vrsti i broju kulturnih dobara Jajca koja se nalaze u muzejima u Travniku, Fojnici, Banjaluci, Sarajevu, Splitu, Zadru, Zagrebu i Beogradu, te privatnim zbirkama u Jajcu i van Jajca.

Zbog svega navedenog ukazala se potreba na izradi Registra kulturnih i prirodnih dobara Jajca, u koji će se unijeti svi poznati podaci o kulturnim nepokretnim i pokretnim dobrima,nematerijalnoj kulturi i prirodnim dobrima.

Registar će biti rađen prema međunarodnim konvencijama iz ove oblasti i zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, odnosno kantona koji tretiraju ovu oblast.

Nakon prikupljenih podataka iz literature,obilaska terena i razgovora s mještanima, pristupit će se stručnoj valorizaciji prikupljenih podataka i predložiti vrsta i stupanj zaštite kulturnih i prirodnih dobara što je jedan od osnovnih ciljeva izrade Registra.

U Registar će se unijeti sva dobra pronađena na području Općine Jajce,te dobra koja se nalaze u raznim muzejima, institucijama i privatnim zbirkama van Jajca.

Registar će se postupno dopunjavati novim saznanjima i činjenicama i bit će polazna baza prilikom istraživanja kulturne i prirodne baštine Jajca.

Do sada je prikupljeno i sistematizirano više stotina podataka o kulturnim i prirodnim dobrima, napravljeno je oko 2.000 fotografija, izrađena je bibliografija Jajca s preko 360 naslova i Kronika Jajca koja ima blizu 3.ooo kronološki poredanih podataka o Jajca.

Obrađen je prostor svih 27 mjesnih zajednica sa 61 naseljenim mjestom.

Naravno, da s istim intenzitetom i pažnjom, nismo mogli obići i istražiti sva naseljena mjesta,ali smo nastojali da pokrijemo cijeli teritorij općine. Putem letaka obavještavali smo građane o izradi Registra i naveli kulturna i prirodna doba za koja se prikupljaju podatci.

U prikupljanju podataka i informacija o kulturnim i prirodnim  dobrima Jajca, pored članova Društva, angažiran je veći broj građana, studenata, učenika srednji škola,vjerskih službenika sve tri konfesije, planinara, izviđača, radnika šumarije, prosvjetnih radnika i svih onih koji su po prirodi posla vezani za teren.

Građani su nam donosili na pokaz razne predmete,pokazivali zbirke i sve smo to evidentirali.

Identificirali smo mjesto i ostatke životinjskih kostiju i keramike iz neolita u samom centra Jajca, mjesto i ostatke rimske ciglane, rimske kule na Kuletini,rimske kule u Vukičevcima,grob rimskog vojnika u Seocima u kojem su bili i zlatni predmeti, mjesto i ostatke rimske kule na Milaču, više predmeta iz rimskog perioda, ostatke Jupiterovog hrama, 24 nekropole stećaka ,mjesto i ostatke rimskog  groba u kojem su pronađena dva „mošunjska“mača,dijelove kapitela na Crkvini u Kuprešanima,rimsku stelu u Šibenici, željeznu trosku u Vincu…

Izvršili smo popis pored aktivnih i veliki broj grabalja koja nisu aktivna kao što su Kužna groblja i mezara s jednim ili nekoliko grobova koji nisu već dugo aktivni niti su evidentirana.

Identificirali smo mjesta i ostatke nekadašnjih crkava, džamija, tekija, mesdžida, turbeta…

Registrirali i smo desetine tradicionalno izgrađenih objekata: kuća, gospodarskih objekata, vodenica, štala, hambara, hramova…

Prikupili smo 35 priča i legendi jajačkog kraja, popisali osobe koje se bave tradicionalnim zanatima, osobe koje tkaju,vezu,izrađuju narodne nošnje, izrađuju i sviraju narodne instrumente…

Napravili smo popis izvora, pećina…

Zabilježene su i dendrološke vrijednosti;hrast u Bistrici, star oko 800 godina, tri stabla Sekvoje gigante, nekoliko lipa iz vremena Austrougarske, nekoliko veoma starih bukava, grabova, dudova, klenova, jasenova, drinova, te rijetko bilje među kojima je i endemska vrsta Bosanska zvončika.

Sastavni dio Registra bit će i popis priloga o Jajcu objavljenih u raznim elektronskih i pisanim medijima. Registar će poslužiti i pomoći prilikom izrade raznih planova i projekata na području Općine Jajce.

Važnost izrade Registra  prepoznalo je Federalno ministarstvo kulture i sporta i kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i pružili nam stručnu i materijalnu pomoć.

 

 

 

SEKRETAR DRUŠTVA

                                                                                                              Tvrtko Zrile

 

 

(Jajce Online)