• Jajce Belediyesi Kültürel, tarihi ve doğal mirasın koruması ve yeniden canlandırılması

•  26 adet ulusal anıt ve Jajce doğal mirasının sunumu ve tanıtımı (Şelale, Göller, Dağlar vs)

•  Jajce belediyesi turizim kalkınması:

 Yaz Turizmi
 Kış Turizmi
 Kırsal Turizmi
 Eko Turizim
 İnanç Turizmi

• Etno Müzesi: 

 Geleneksel El Sanatları
 El Sanatları / Hediyelik
 Sergi ve Kültür Yansımaları
 Jeolojik, Petrografik ve Minerolojik Koleksiyon