Rijeke

Kroz Jajce protječu dvije živopisne rijeke, Vrbas i Pliva. Vrbas je pritoka rijeke Save u zapadnom dijelu Bosne i duga je oko 240 kilometara. Rijeka Pliva u svom toku, dugom 33 kilometra, čini prirodnu vezu između Jajca, Jezera i Šipova i ima vitalnu ulogu u razvoju ovog regiona. Izuzetna bistrina, te raskošna flora i fauna omogućavaju stvaranje sedre.

Vodopad

U samom centru grada rijeka Pliva se niz sedrenu stijenu obrušava u rijeku Vrbas, tvoreći veličanstveni vodopad, simbol Jajca. Najbolji pogled na vodopad pruža vidikovac na ulazu u grad, u ulici Drugog zasjedanja AVNOJ-a i vidikovac ispod magistralnog puta Jajce-Banjaluka.