JU „Agencija“ u sklopu svojih redovitih priprema ljetne turističke sezone 2019. vrši uspostavljanje turističkih proizvoda koji će biti uključeni u turističku ponudu za ovu sezonu. U sklopu navedenih aktivnosti je pružanje usluga turističkog vođenja za pojedinačne ili grupne posjete a s ciljem stručne i profesionalne prezentacije destinacije. Ovim putem JU „Agencija“ poziva sve certificirane turističke vodiče na suradnju.

Pozivaju se turistički vodiči da se jave u JU „Agenciju“ ured za turizam i promociju s ciljem potpisivanja Ugovora o posredovanju u skladu sa Odlukom o uspostavljanju Službe turističkih vodiča za 2019. godinu.

Na temelju Ugovora o posredovanju turistički vodiči će biti angažirani na obavljanju usluga turističkog vođenja sukladno certifikatu izdanom kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Detaljne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj 030 659 166 ili putem mail-a [email protected]  ili u prostorijama JU “Agencije“.