JU „Agencija Jajce“ u sklopu svojih redovitih priprema ljetne turističke sezone 2023. vrši unaprjeđenje turističkih proizvoda koji su uključeni u turističku ponudu za ovu sezonu. U sklopu navedenih aktivnosti je pružanje usluga turističkog vođenja za pojedinačne ili grupne posjete a s ciljem stručne i profesionalne prezentacije destinacije.

Ovim putem JU „Agencija Jajce“ poziva sve certificirane turističke vodiče na suradnju. Pozivaju se turistički vodiči da se jave u JU „Agenciju Jajce“ ured za turizam i promociju s ciljem potpisivanja Ugovora o posredovanju u skladu sa Odlukom o uspostavljanju Službe turističkih vodiča za 2023. godinu.

Na temelju Ugovora o posredovanju turistički vodiči će biti angažirani na obavljanju usluga turističkog vođenja sukladno certifikatu izdanom kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Detaljne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj 030 659 166 ili putem mail-a [email protected] ili u prostorijama JU „Agencija Jajce“.