Dvadeset vodenica pokrivenih šindrom izgrađene su od hrastovog drveta prije više stotina godina. Pravljene su bez tavana, prozora, dimnjaka… Stoljećima su ljudi iz okolnih sela na konjima donosili pune vreće žita i pšenice koje su mljeli u vodenicama. Kući su odlazili sa brašnom. Poredani jedan do drugoga, a bistra Pliva između njih.


Nažalost, zub vremena je i na vodenicama ostavio svoj trag. Ustanovljeno je da pojedine vodenice nose oštećenja na krovu, te da se ta trebaju brzim postupkom popravit.

Tim povodom je JU “Agencija Jajce” vlastitim sredstvima zamijenila krov na dvije vodenice te popravila rukohvate i prilazne staze.

U planu je uskoro sanacija krovova ostalih oštećenih vodenica.