Na inicijativu fra Filipa Karadže,župnika i upravitelja svatišta sv. Ive u Podmilačju uz podršku Grobljanskog odbora i pomoć ŠPD Srednjobosanske šume-ŠGD, Šume Središnje Bosne, d.o.o. Donji Vakuf,danas je izvršena zaštita i spriječena dalja devastacija hrasta u rkt groblju u Bistrici.

Radove na zaštiti uspješno je obavila domaća firma KOMOTIN uz stručnu pomoć prof.dr. Davora Balijana,profesora na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Inicijativu o zaštiti hrasta pokrenuo je još 2013. godine fra Ilija Stipić,župnik i upravitelj svetišta sv. Ive u Podmilačju.Godine 2014. Kantonalna uprava za šumarstvo napravila je izvještaj o stanju hrasta lužnjaka,a 2016. godine Šumarski fakultet Sarajevo dostavio je izvještaj o izvršenoj analizi stanja hrasta.

Godine 2017. Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednoosti Jajce u Registar kulturnih i prirodnih dobara Općine Jajce registriralo je hrast lužnjak kao prirodno dobro Općine Jajce.

Ove godine JU Agencija Jajce pripremila je dokumentaciju za peticiju o proglašenju hrasta lužnjaka nacionalnim spomenikom BiH.