Arheološka iskopavanja započeta su 25. lipnja na lokalitetu nacionalnog spomenika Kraljev groba u Zastinju kod Jajca.

Iskopavanja vrše djelatnici JU “Agencija” u suradnji s djelatnicima Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, koji nadziru radove.

Kraljev Grob je jedan od 30 nacionalnih spomenika grada Jajca, te ujedno i jedan od najznačajnijih srednjovjekovnih spomenika. Radi se o stećku, koji prema legendi a kasnije je pokazano i iskopavanjem groba, obilježava mjesto ukopa posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Kraljeve kosti se čuvaju u Franjevačkom muzeju samostana u Jajcu.

Sam spomenik je kako je već rečeno od velikog značaja, a u svome trenutnom stanju je izgubio svoj sjaj.

Arheološka istraživanja obuhvaćaju prostor sa sjeverne strane stećke, te imaju prvenstveno za cilj utvrditi postojanje dodatnih i popratnih nalaza koji se nalaze uz stećak. Istraživanja će također osigurati samu stabilnost stećka, te otvoriti širi prostor oko istoga kako bi bio pristupačniji široj javnosti. Uređenjem cijelog prostora koji će se provoditi u dvije faze, jednog od najznačajnijih srednjovjekovnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, bit će predstavljen domaćim i stranim gostima u sjaju kakav i zaslužuje „Kraljev grob“.