Javna ustanova “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” u suradnji sa Srednjom strukovnom školom “Jajce” omogućila je hotelijersko-turističkim tehničarima obavljanje stručne prakse.

Učenici završenog drugog i trećeg razreda praktično će se usavršavati u sklopu pojedinih segmenata rada ove institucije vezanih za turizam, kulturno-povijesnu baštinu, marketing i promociju te administrativne poslove. 

Pored toga polaznici prakse će u Info centru ili jednom od naplatnih mjesta imati priliku direktnim kontaktom s posjetiteljima i turistima unaprijediti svoje komunikativne sposobnosti.

– Stručna praksa za 23 učenika će se odvijati u trajanju od mjesec dana, u tom vremenu učenici će izvršiti anketiranje turista i posjetitelja s ciljem dobivanja relevantnih parametara za unaprjeđenje turističke ponude grada Jajca. JU “Agencija” će osigurati topli obrok za sve učenike.