Ljubazno vas pozivamo na dvodnevnu nacionalnu konferenciju Održivi turizam kao razvojni potencijal Bosne i Hercegovine, koja će se održati u Hotelu Turist 98 u Jajcu, 16. i 17.9.2019. godine.

Razvoj održivog turizma, turizma koji ima pozitivan uticaj na okoliš, lokalne zajednice i ekonomiju te na očuvanje kulturne baštine i veću društvenu jednakost, se na globalnoj razini povećava.

Konferencija želi istaknuti važnost razvoja održivog turizma kao potencijala za odgovoran društveni i ekonomski razvoj BiH i potaknuti sudjelovanje i integraciju svih ključnih dionika, uključujući lokalno stanovništvo, u stvaranju održivog turizma, lokalnih zajednica i razvoju novih inovativnih održivih praksi i destinacija.

Konferencija će se održati na bosanskom i engleskom jeziku. Predstavit će nam se stručnjaci održivog turizma iz BiH i Slovenije, predstavnici državnih i kantonalnih institucija, javnih, vladinih i nevladinih organizacija te poduzetnice i poduzetnici aktivni u oblasti turizma u BiH i Sloveniji, poticajna okruženja i dobre prakse.

Pozivamo planere održivog turizma i stratege, turističke pružatelje, izumitelje turističkih proizvoda, doživljaja i odredišta, predstavnike općina, kantonalnih vlada, vladinih institucija, razvojnih agencija i lokalno stanovništvo, lokalne zajednice te poduzetnice i poduzetnike.

Za pojedine panele i radionice se već možete prijaviti. Sadržaj možete pronaći u web prijavnom obrascu, a detaljan program bit će dostupan uskoro.

Ljubazno vas molimo da potvrdite svoje sudjelovanje na web obrascu do 9. septembra/rujna 2019. ili do popunjenosti slobodnih mjesta.
Konferenciju organizujemo u okviru projekta Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH kojega financira Ministarstvo za vanjske poslove Republike Slovenije, program Međunarodna razvojna saradnja Slovenije.

Partneri projekta: Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH), Zavičajni muzej Travnik (BiH), Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini (BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), i Kulturno izobraževalno društvo PiNA (SI). Za više informacija nam možete pisati na [email protected].