Jajce, 17. septembra 2019 – 16. do 17. septembra 2019. godine se u Hotelu Turist 98 u Jajcu održala Nacionalna konferencija Održivi turizam kao razvojni potencijal Bosne i Hercegovine s ciljem da se istakne važnost razvoja održivog turizma kao potencijala za odgovoran društveni i ekonomski razvoj BiH, čija namjena je poticanje sudjelovanja svih ključnih dionika, uključujući lokalno stanovništvo, u kreiranju održivog turizma, lokalnih zajednica i razvoju novih inovativnih održivih praksi i destinacija.

U početku konferencije Anto Brtan, direktor Javne ustanove Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, je pozdravio sve prisutne, istaknuvši važnost konferencije i naglasio da moramo otvoriti prostor u BiH kako bismo mogli rasti i u oblasti turizma pri čemu trebamo da učimo i jedni od drugih.

Edin Hozan, gradonačelnik Jajca, dalje je rekao da BiH ima veliki turistički potencijal i da se nada da će kroz dosad razvijene planove i programe ljudi moći sagledati potencijal i naći poslovne prilike za razvoj turizma u BiH, dodajući da bi volio da Jajce postane jedno od vodećih turističkih odredišta ne samo u BiH, nego i u cijeloj regiji.

Dubravko Milanović, pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo u Ministarstvu ekonomije Srednjobosanskog kantona, također je pozdravio prisutne u ime ministra i rekao da se izradom zakona o turističkim zajednicama općinama pruža mogućnost razvoja održivog turizma. Dodao je da bi pored toga morali i sazrijeti i početi više voditi računa o okolišu.

Ambasadorica Republike Slovenije u Sarajevu, NJ. eksc. gospođa Zorica Bukinac predstavila je napore projekta „Posticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH“, koji se tri godine bavio pitanjem ekonomske nejednakosti žena podržavajući socijalno poduzetništvo u kulturnom turizmu u Srednjobosanskom kantonu, s ciljem postizanja ravnopravnosti spolova u regiji kroz obuku i podržavajuće okruženje za povećanje prihoda žena u socijalnom poduzetništvu i turizmu. Naglasila je također važnost međunarodne suradnje koja od 2014. godine daje prednost Zapadnom Balkanu i BiH, te dodala kako osobno želi u budućnosti više takvih projekata.

Vid Tratnik, predsjednik PiNE, vodeći partner projekta, naglasio je da su politike i okviri važni, ali da je najvažnije da ljudi žele učiniti nešto dobro za društvo, pozitivno iskustvo za turiste, a koje je ujedno i prihvatljivo okolini a i ljudima u njoj. Prvi dio konferencije zaključio je mišlju da smo ovdje da učimo jedni od drugih.

Drugi dio konferencije otvorila je Snježana Marić, stručna savjetnica za turizam, Odjel za turizam, Sektor za vodene resurse, turizam i zaštitu okoliša, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koja je rekla da ova zemlja ima impresivne mogućnosti i resurse koje posjeduje i treba uravnotežiti pravni, politički i strateški okvir kako bi se omogućio ravnomjerniji položaj i pomoć turističkim resursima. Ona je dodala da treba raditi i na sistemskom razvoju adekvatne turističke infrastrukture i ažurirati statistiku i obrazovanje u sektoru. Također je spomenula da bi se nadležni organi trebali dogovoriti oko zajedničkog pristupa utvrđenim nedostacima koji ometaju razvoj sektora. Ona potencijal u iskorištavanju nove tendencije suvremenog turizma i globalizacijskih procesa u turizmu vidi kao povijesnu priliku na putu integracije u europske i svjetske turističke tokove.

Muhamed Softić, direktor Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema Međunarodnom standardu, Srednjobosanski kanton, predstavio je prisutnima kako su započeli proces izrade Strategije razvoja Kantona Središnja Bosna 2016.-2020. I zašto je strategija za SBK presudna važnost. Kazao je da je razvijanjem strategije, pored svih izazova na koje je naišao kao dio Bosne i Hercegovine, SBK uspio održati stabilnost razvojem i usvajanjem, provođenjem i provedbom spomenute strategije, te predložio da svi koji žele raditi u turizmu trebaju misliti o tome strateški.

Ivana Mišković, pomoćnica sekretara u Vladi Kantona 10, predstavila je studiju izvodljivosti za održivi razvoj ruralnog turizma u Kantonu 10. Spomenula je da je participativni pristup ključan u provedbi studije, u koju je uključena šira zajednica, odnosno cijela županija, sve općine, stakeholderi, lokalni poljoprivrednici i svi ostali koji su imali što reći.

U nastavku se program konferencije fokusirao na predstavljanje primjera i potencijala održivog turizma u SBK. Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik, predstavila je gdje vidi potencijal održivog turizma u Srednjobosanskom kantonu – istaknula je prirodne potencijale, povijesne dvorce, arheološka nalazišta, muzeje i muzejske zbirke i drugo. Dodala je i da lokalne zajednice i pojedinci, zajedno s turističkim zajednicama, moraju prepoznati mikro potencijale i integrirati ih u regionalne projekte kako bi ponudili dobro osmišljen i organiziran pristup razvoju i povezivanju turističkih projekata na regionalnom nivou, ali također vidi i veliku priliku za zapošljavanje i samozapošljavanje stanovništva u Srednjobosanskom kantonu.

Dragan Glavaš, stručni saradnik za razvoj turizma, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i turistički potencijalni razvoj Jajca, kao i drugi govornici, složili su se da je još uvijek puno neiskorištenog potencijala u oblasti održivog turizma, tj. pogledajte i primjer općine Jajce. On je spomenuo da se od zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa i njegovog uključivanja u turizam mogu ostvariti brojni ekonomski, sociološki, demografski i drugi efekti. Dodao je da ako Jajce bude destinacija sa prepoznatljivim turističkim proizvodom, mora se poduzeti niz mjera za podršku održivom razvoju. Potrebno je provesti aktivne mjere zaštite prirodne i kulturne baštine, uvesti konkretne mjere za poticanje razvoja ekoturizma i kontrolu kvalitete turističke ponude.

Miha Bratec, asistent. mag na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i predstavnik Instituta za novi turizam (Zavod Novi turizem Ljubljana) na konferenciji je predstavio potencijal gastronomskog turizma ruralnim područjima u digitalnom dobu. Naglasio je da BiH ima odličan potencijal da postane gastronomski prepoznatljiva, istaknuvši najveći nedostatak u nedostatku službenih gastronomskih informacija, promocija i marketinga te da nema moderne i raznolike bosanske gastronomske scene.

U sklopu trećeg i završnog dijela prvog dana konferencije predstavljene su tri dobre prakse održivog turizma – Bee Zone Business Incubator, modni brend Senses i WearableArt vlasnice i kreativke Mirele Džinić i hotela Biser, Derventa, vlasnice Danice Nović te dokazali da je sve o čemu smo razgovarali na početku, moguće i ostvarivo.

Drugi dan konferencije bio je posvećen umrežavanju i učenju o dobrim praksama.

Počeli smo s TOP 100 Održivih destinacija – radionicom interpretacije kriterija koju je vodila Tina H. Zakonjšek, međunarodno certificirani revizor za Zelene destinacije, Travelife i Zeleni globus, gdje je predstavila natjecanje TOP 100 održivih destinacija i objasnila 30 kriterija za održivi razvoj turizma. Sudionici i učesnici su također stekli bolje razumijevanje održivosti različitih destinacija.

U nastavku konferencije Aida Zubčević iz Udruženja poslovnih žena u BiH predstavila je mogućnosti i različite načine na koje žene svojim angažmanom mogu poboljšati okruženje ženskog poduzetništva i života u lokalnim zajednicama općenito.

Također su predstavljene slovenske i domaće dobre prakse u poduzetništvu i turizmu. Sudionici su tako saznali o Mrežnom poslovnom inkubatoru Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina, kooperativi Blago Istre i Istarskom doručku, Istarskimi kućicama, Kolektivnom brendu Bohinjsko / iz Bohinja i destinaciji Bohinj, Forest selfness – Cerkno iz Slovenije. Od bosanskih dobrih priča su nam se predstavili i BH.Korpa, Budi zdrav ko dren, Naturgeist, Čokoladni svijet, Faveda Ltd., Visit Jajce, Jajce Adventures, Damen travel d.o.o – MOTEL STEĆAK, Jajce Youth Hostel i Experience Flying sa dronom.

Ovim smo zaključili drugi dan konferencije i zajedno sa sudionicima potvrdili realizaciju prvog dana konferencije – sve je moguće i ostvarivo uz dobru ideju, upornost i trud.

 

O projektu Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH:

Konferenciju organiziramo u sklopu projekta »Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH,« koji se uskoro završava. S ovim projektom smo tri godine oslovljavali problem ekonomske nejednakosti žena podupirući socijalno poduzetništvo u kulturnom turizmu u Srednjobosanskom kanton, s ciljem postizanja ravnopravnosti spolova u regiji kroz obuku i podupiruće okruženje za povećanje prihoda žena u socijalnom poduzetništvu i turizmu.

Projekt izvodi Kulturno i obrazovno društvo PiNA sa partnerima Centar za edukaciju mladih Travnik, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnun baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Zavičajni muzej Travnik, Uduženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik, Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce i Asocijacija mladih Vinac Jajce, s podrškom Ministarstva Republike Slovenije za vanjske poslove, programa Međunarodne razvojne suradnje.