U srijedu 7. studenog na zajedničku inicijativu JU „Agencije Jajce“ i COD-a u prostorijama  Agencije održao se sastanak certificiranih turističkih vodiča grada Jajca. Pozivu na sastanak se odazvao značajan broj certificiranih turističkih vodiča, koji obavljaju aktivnosti turističkog vođenja. Jajce danas ima značajan broj certificiranih turističkih vodiča, koji su pored položenog ispita za turističkog vodiča prošli i dodatnu obuku, te predstavljaju Jajce na stručan i profesionalan način. Oko 15 vodiča je ove godine bilo angažirano.

Svrha sastanka je okupljanje turističkih vodiča, zajedničko analiziranje stanja u turističkoj destinaciji, te iniciranje bolje organiziranosti turističke vodičke službe. Ispred COD-a koji je kao pravna osoba koordinirao rad vodičke službe, gosp. Samir Agić je predstavio rezultate rada u prošloj sezoni, kao i probleme s kojima su se susretali. Zaključeno je da je prošla sezona bila vrlo uspješna što se tiče tehničke podrške, kao i koordinacije između naručitelja usluga i samih vodiča. Gosp. Agić je istaknuo da se ova praksa transparentnog djelovanja vodičke službe pokazala vrlo dobrom, te s njom treba nastaviti. Pored toga je naglasio i da troškovi koji prate ovaj način rada ne mogu biti pokriveni provizijom koja ostaje nakon obavljene usluge. Zbog operativnih, a prije svega kadrovskih problema, COD neće biti u mogućnosti obavljati aktivnosti koordiniranja vodičke službe naredne sezone.


Ispred JU „Agencije Jajce“, nazočne vodiče pozdravio je i gosp. Brtan, koji je ponudio punu podršku prilikom bolje organizacije turističkih vodiča, bilo da se radi o formiranju nevladine udruge ili vodičke službe koja će raditi pri jednoj pravnoj osobi, kao što je to bio slučaj ove godine. Istaknuo je i da će se u okviru zakonskih normi zalagati za zaštitu lokalnih turističkih vodiča od onih koji bez nadzora i certifikata pružaju usluge turističkog vođenja u našem gradu.

Na sastanku se razgovaralo o značaju kompetentnih turističkih vodiča, koji će na stručan način, utemeljen na znanstveno dokazanim informacijama predstaviti vrijednu kulturno-povijesnu baštinu grada i kompleksni povijesni kontekst koji ih prati. Istaknuta je potreba dodatnog educiranja turističkih vodiča koji će zadovoljiti potrebe turističke potražnje, prije svega u kreiranju posebnih turističkih tura sa naglascima na pojedine periode povijesti, sakralne objekte, bioraznolikost i prirodnu baštinu.

Zajednički je usuglašeno da se sastanci ovog tipa trebaju održavati češće, te je naredni sastanak najavljen za prvu polovicu prosinca/decembra kada će se razgovarati o formiranju Udruge turističkih vodiča, kreiranju pravilnika o ponašanju i formiranju cijena usluga za narednu sezonu.