Povodom 558. godišnjice tragične smrti posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaševića, danas su predstavnici JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ i Udruge „Stjepan Tomašević“ iz Jajca položili cvijeće i upalili svijeće na grobu kraljevom grobu. Ravnatelj Agencije, g. Anto Brtan kazao je nekoliko riječi o kralju Tomaševiću, te o uređenju kraljevog groba koje je Agencija započela prošle godine. Do sada su provedeni arheološki radovi, te se čeka na odobrenje nadležnih institucija za konačno uređenje cijelog područja.

Lokalitet na kojemu je, po narodnoj predaji, sahranjen kralj Stjepan Tomašević, proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine pod nazivom „Kraljev grob u Zastinju kod Jajca“. Dr. Ćiro Truhelka zabilježio je narodnu predaju o smrti kralja Tomaševića u kojoj stoji:

”Kada je kralj uvidio da je preslab da bi se odupro sultanu Mehmedu Fatihu  pobježe s Gojakom i Čubretićem u Ključ, gdje pade izdajom Turcima u šake. Kad ga pred sultana dovedoše u Jajce, bude mu na temelju jedne fetve izrečena smrtna osuda, ali sultan je htio, da kralj pati ne samo za života nego i poslije smrti, pa je predao lešinu sugjenika odjelu janjičara, kojima bi naloženo, da ga na Humu pokopaju i to na mjestu, koje se uvijek iz Jajca vidi, ali sa kojeg se samo Jajce ne mogaše vidjeti. Jajčanima je imala tako da bude uvijek pred očima uspomena na kaznu, koju je prepatio njihov kralj, a ovaj nije ni iz groba smio viditi svoga  tônoga grada. Ovo naivno određenje položaja kraljeva groba, podudara se potpuno s tim mjestom.” (Truhelka 1904.,12)  

Truhelka je 1888. godine proveo arheološka istraživanja te je ispod stećka pronašao posmrtne ostatke za koje je ustvrdio da pripadaju kralju Stjepanu Tomaševiću. Kraljevi posmrtni ostatci izloženi su u specijalnom sarkofagu koji se čuva u Muzeju franjevačkog samostana u Jajcu.