U radnom posjetu javnoj ustanovi “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencija grada Jajca“ jučer je boravio novoimenovani direktor Zavoda za zaštitu spomenika mag. arh. / pov. Ante Vujnović sa savjetnikom arh. Robertom Stergarom.

Direktor Agencije mr. sc. Anto Brtan izvijestio ih je o aktivnostima Agencije i planovima na zaštiti nacionalnih spomenika u Jajcu, ali i problemima s kojima je Agencija suočena u svome radu. Skupa su obišli nacionalni spomenik “Graditeljska cjelina Stara osnovna škola (Niža muzička škola)” na kojem je u tijeku sanacija i adaptacija financijski potpomognuta sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Posjetili su i Crkvu sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke (pretvorena u Fethija odnosno sultan Sulejmanovu džamiju 1528.), Katakombe te Hram boga Mitrasa. Direktor Agencije upoznao ih je s gorućim problemima kada je u pitanju zaštita ovih nacionalnih spomenika i njihovo tekuće održavanje.

Gosp. Vujnović je kazao da je Zavod za zaštitu spomenika institucija koja se prvenstveno brine za zaštitu nacionalnih spomenika na prostoru Federacije BiH te da su u okviru svojih redovnih aktivnosti odlučili posjetiti i neke od najvrijednijih spomenika u Jajcu.

Naglasio je kako je ovim posjetom utvrđeno da Agencija u Jajcu odgovorno upravlja nad povjerenim nacionalnim spomenicima u okviru svojih redovnih aktivnosti, a opet unutar svojih mogućnosti.

Dodao je da postoje realne potrebe djelovanja – sanacije na pojedinim lokalitetima kao što je zgrada Financija, upravna zgrada Agencije (prostor depoa) i okolnih potpornih zidova, te da se u skoroj budućnost mora pristupiti izradi elaborata sanacije dijelova unutrašnjeg prostora katakomba koji su jedinstven primjer podzemne sakralne arhitekture na prostoru Bosne i Hercegovine.

Na kraju radnog dana posjetili su i Mlinove na rijeci Plivi, gdje su obišli radove koji su u tijeku na rekonstrukciji pješačkih staza oko ovog nacionalnog spomenika. Sredstva za tekuće održavanje ovog nacionalnog spomenika osigurala je Općina Jajce što su naši gosti posebno pohvalili i istaknuli kao odličan primjer brige lokalne zajednice na očuvanju i zaštiti nacionalnih spomenika.