Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja 2017. godine, Javna ustanova „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ će u periodu od 18.05. do 21.05.2017.godine, organizovati niz događaja u Etno muzeju Jajca.

Međunarodni dan muzeja još od 1977. godine organizuje Međunarodno muzejsko vijeće (ICOM) u cilju podizanja svijesti o muzejima kao važnom sredstvu kulturne razmjene, obogaćivanja kultura i razvoja uzajamnog razumijevanja, saradnje i mira među ljudima.

Tema za 2017. godinu je Muzeji i sporne historije-govoriti o neizrecivom u muzejima, kojom se, između ostalog, naglašava značajan doprinos muzeja suvremenom društvu.

Za sve informacije u vezi ovog događaja možete se obratiti Agenciji na broj tel: 030 658 268 ili e-mail: [email protected]