Na udaljenosti 5 kilometara od Jajca nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero, nastali transformacijom toka Plive, koja se koristi i kao značajan hidro-energetski resurs. 

Nastanak Plivskih jezera kao i same Plivske doline predispozicioniran je složenim tektonskim pokretima, jezera su nastala prilikom lomova i boranja Dinarskog pravca pružanja. Uzročnik nastanka najveće prirodne akumulacije vode u BiH su sedrene prečage koje su se formirale poprečno od pružanja vodotoka, na najužim dolinskim djelovima. 

Veliko Plivsko jezero nalazi se na nadmorskoj visini od 425 metara. Dugačko je 3300 metara, a njegova širina iznosi približno 1 km dok je maksimalna dubina jezera 36 metara. Donje ili malo jezero je površinski manje, dužine je oko 1 km i širine oko 430 metara, a maksimalna dubina jezera je 36 metara.

Prosječna godišnja temperatura površinskog sloja vode je 17°C a u dubljim slojevima je oko 5°C niža. U ljetnom periodu temperatura iznosi oko 21°C.

Odlukom Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine ovo područje je proglašeno Nacionalnim spomenikom pod nazivom Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca.

(Tekst: Mišel Podgorski(FB/Geografija Bosne i Hercegovine/Foto: Samed Žužić)