U srijedu, 20. ožujka/marta JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada  Jajca” dala je na revers Kulturno umjetničkom društvu „Jajce” tkalački stan i donirala konce koji su potrebni za rad na istom. Kroz nekoliko godina JU „Agencija Jajce” i KUD „Jajce” bilježe uspješnu suradnju.

Etno radionica djeluje unutar Kulturno umjetničkog društva Jajce. Nju čine skupina žena koje vrijedno rade na očuvanju tradicije s područja Jajca. Izrađuju razne predmete kao što su narodne nošnje, tkanice, cekere, peškire i slične predmete. Tkalački stan i konce će iskoristiti za izradu suvenira koji će imati prodajnu svrhu.