Temeljem članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“, broj 7/19), te članka 40. Javne ustanove, ravnatelj donosi

Kriterije za bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos u JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Jajce

 

Članak 1.

Ovim kriterijima propisuje se postupak bodovanja pismenog ispita i intervjua kod prijema u radni odnos u JU  „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ Jajce.

Članak 2.

 • Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za:
  1. zakonski okvir djelovanja Javne ustanove i opće znanje (2 pitanja)
  2. akti Javne ustanove (Statut) i Pravilnik o radu društva (2 pitanja)
  3. stručna pitanja vezana za opis radnog mjesta (6 pitanja)
 • Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 10 bodova.
 • Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno šest bodova što predstavlja uvjet za pristupanje intervjuu.
 • Pismeni ispit traje 30 minuta.
 • Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave.

 

Članak 3.

 • Intervju se sastoji od 5 pitanja.
 • Svaki član Komisije za provođenje javnog oglasa daje 1 do 5 bodova tako da maksimalni broj bodova na intervjuu može biti 25.
 • Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: opće osobine, fleksibilnost, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, sposobnost vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u Javnoj ustanovi.
 • Na intervjuu se mogu postavljati i određena pitanja iz oblasti za koju je proveden pismeni ispit.
 • Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od prijave.

Članak 4.

Na osnovu utvrđenih bodova na pismenom ispitu i intervjuu, Komisija za provođenje javnog oglasa sastavlja listu uspješnih kandidata koju je dužna dostaviti Ravnatelju u roku od tri radna dana nakon obavljenog intervjua.

Članak 5.

Pismeni ispit i intervju mogu se održati isti dan, ovisno o broju kandidata prijavljenih na javni oglas.

 

Članak 6.

Ove kriterije objaviti na oglasnoj ploči Javne ustanove i web stranici Javne ustanove.

 

Članak 7.

Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja.