S ciljem planiranja ljetne turističke sezone 2022. godine JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca poziva sve organizatore javnih događaja na području Općine Jajce da nam dostave informaciju o održavanju kulturnih, sportskih i drugih događaja koji mogu imati značaja za turizam.

Poštovani organizatori ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite naziv događaja, termin održavanja kao i naziv organizatora s ciljem kreiranja Kalendara turistički značajnih događaja za 2022. godinu. Isti će biti predstavljen široj javnosti i korišten u svrhe promoviranja Jajca kao destinacije sa značajnim kulturnim i sportskim sadržajima.

Informaciju o događaju možete dostaviti na mail adresu [email protected] , ili na broj telefona 030 659 166 do 21.2.2022. godine.