Sukladno planiranim aktivnostima na planu promocije i marketinga u 2019. godini JU „Agencija“ u suradnji sa TZ KSB predstavila je turističke potencijale grada Jajca na jednom od najznačajnijih turističkih Sajmova u ovom dijelu Europe.

41. Međunarodni sajam turizma koji se održao u Beogradu od 21. do 24. veljače okupio je izlagače iz gotovo 50 zemalja uz više od 1 000 izlagača. Sajam svake godine predstavlja priliku turističkim organizacijama, savezima i destinacijama da predstave svoju turistički ponudu turističkim agencijama, turoperatorima i posjetiteljima koji imaju namjeru putovati i posjećivati nova mjesta. Sajam je izuzetna prilika za Jajce da na pravom mjestu predstavi turističku ponudu i ponudi svoje usluge turističkoj tražnji s ciljem uključivanja turističke ponude Jajca u itinerere značajnijih turističkih kompanija. Pored toga, značajno je vidjeti i druge destinacije na koji način razvijaju turističke oblike u kojima mi vidimo svoju priliku.

Ovim putem se zahvaljujemo Turističkoj zajednici KSB pod vodstvom gosp. Mire Matoševića koji je i ove godine omogućio besplatni izlagački prostor JU „Agenciji“.