JU “Agencija Jajce” posljednjih godina kontinuirano radi na promociji kulturno-povijesne i prirodne baštine Jajca i razvoju turizma, kako bi doprinijela povećanju lokalne turističke ponude i broja turističkih dolazaka u Jajce. U tom pravcu „Agencija“ je izradila i novi turistički vizualni identitet te osmislila cjelokupni identitet brenda, koji bi Jajce trebao dodatno pozicionirati na turističkoj karti Bosne i Hercegovine s međunarodnom prepoznatljivošću. Novi turistički vizualni identitet, inspiriran je ključnim prednostima i asocijacijama Jajca, rijekama, planinama te jedinstvenim geografskim vrijednostima.

Logo predstavlja Jajce kao turističku destinaciju. Ime destinacije “Jajce” napisano je iznad zelene linije koja predstavlja brdovita predjela prekrivena bogatom vegetacijom, odnosno geografski položaj i klimu u kojem se ovo mjesto nalazi. Iznad malog slova “j” kao kvaka prikazano je sunce koje simbolizira primarnu ljetnu turističku sezonu. S desne strane u obliku pokazivača lokacije na mapi nalazi se ikona plave boje koja simbolizira bogato područje vode po kojem je ovo mjesto poznato. Također u ikoni je prikazan i veličanstveni vodopad, prepoznatljivi simbol Jajca.

Uz logotip predstavljamo i slogan “Stvori uspomene” koji nosi emocionalnu vrijednost – poruku, i koji također poziva na akciju.

Prateći razvoj brenda, u izradi je i nova višejezična web stranica koja će svojim posjetiteljima dati najvažnije turističke informacije.

S obzirom na to da JU “Agencija Jajce” na svojim društvenim mrežama bilježi veliki broj pratitelja, profili ove ustanove će se preimenovati u naziv novog brenda “Visit Jajce”

Visual ovog brenda će biti na raspolaganju svim putničkim i turističkim agencijama kao i web portalima i drugim medijima.

S novim vizualnim identitetom turizam Jajca dobiti će veću i bolju prepoznatljivost, te će predstavljati turističku ponudu Jajca kroz aktivnosti, promotivne materijale te sve oblike promocije.

JU “Agencija Jajce” upravlja ovim brendom i radit će i dalje na njegovom razvijanju i promociji.

Knjigu standarda izradila je JU “Agencija Jajce” u saradnji sa USAID-om.