JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca izdala je novi vodič koji sadrži najvažnije turističke informacije za Jajce. Pokrivena su polja vezana za kulturnu baštinu, umjetnost i kulturu, prirodne ljepote, sport i rekreacije, kalendar događaja, nacionalni spomenici i druge bitne informacije.

Vodič je pisan na tri jezika. Pored bosanskog, sadržaj je pisan na njemačkom i engleskom jeziku.

Vodič možete kupiti u turističkom info centru i svim drugim prodajnim mjestima JU Agencije Jajce.