JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ poziva sve inovativne i poduzetnički orijentirane osobe, kao i postojeće mlade firme da prijave svoje poslovne ideje za učešće u programu podrške razvoju poduzetništva u okviru projekta BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu, kojeg Agencija implementira u saradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz finansijsku podršku Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.

Partneri projekta su: Kulturno izobraževalno društvo PiNA Slovenija, Centar za edukaciju mladih Travnik, JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Zaklada Linnovate i Narodno sveučilište Livno.

Tko se može prijaviti?

 

  • Punoljetne građanke i građani s područja općine Jajce, općine Dobretići i opštine Jezero koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,
  • Timovi koje vode žene, ali ne isključivo, i koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,
  • Startup ili mlada poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 3 godine starosti na dan objave ovog javnog poziva),
  • Poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u svrhu širenja poslovnih odnosa i aktivnog učešća u razmjeni tehnologija, iskustva i znanja i koje vode žene, ali ne isključivo,
  • Poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja žele razviti i/ili lansirati nove produkte/usluge i/ili proširiti djelatnost poduzeća,
  • Polaznici programa/predinkubatorske faze i korisnici inkubatorskih usluga programa/inkubatora Biznis centra Jajce i Općine Jajce.

 

Prijava i potrebne informacije

 

Aplikacija treba biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem e-maila (potpisan scan i word dokument) na [email protected] i [email protected] ili preporučeno poštom s naznakom Prijava na javni poziv BiHUB  ili dostaviti na ruke (od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 sati) direktno u JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, na adresu: Ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce.

 

Rok za podnošenje prijave

 

Javni poziv je otvoren od 6.10. do 30.10.2020. godine.

 

Tekst cijelog javnog poziva možete preuzeti putem ovog linka

Aplikacijski obrazac možete preuzeti putem ovog linka

Za više informacija možete nas kontaktirati putem telefona 030 658 268, email-a: [email protected] ili [email protected] ili lično u prostorijama Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ na adresi Svetog Luke 15, 70101 Jajce.