S ciljem dobre prezentacije turističkih potencijala, JU Agencija Jajce je pored nedavno izdatog vodiča za Jajce i novih afiša (prospekata) na tri jezika, postavila i velike bilborde u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine.

Bilbordi su postavljeni na sljedećim lokacijama:

Izlaz iz Mostara, prema Sarajevu

Izlaz iz Banja Luke prema Jajcu

Ulaz u Ključ iz pravca Bihaća, Prijedora, Sanskog Mosta i drugih gradova krajine

Ulaz u Travnik iz pravca Viteza

U Sarajevu na tri mjesta:
Alipašina, centar grada

Stupska petlja – ulaz u Sarajevo iz Mostara i sa Iliđe

Nedžarići, kod tornja Avaza