Srednjovjekovni grad Jajce jedno je od 19 mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima su podignute sahat-kule, a jajačka kula razlikuje se po mnogim detaljima od ostalih u našoj zemlji. To, zapravo, i nije objekt ove vrste, nego obična kapi-kula jajačke tvrđave u kojoj je postavljen uređaj za otkucavanje vremena.

Gradske zidine

Kulturno-historijska jezgra starog grada Jajca, u kojoj se nalazi i sahat-kula, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH i predstavlja jedan od najznačajnijih fortifikacijskih objekata srednjovjekovlja u Jajcu.

Zidovi kule od lomljenog su kamena, na nekim mjestima debljine i do tri i po metara. Kao vezivno sredstvo korišten je hidraulični krečni malter.

– Pretpostavlja se da je građena u periodu vladavine Hrvoja Vukčića Hrvatinića i sačuvala je u cjelini karakter srednjovjekovne ulazne kule prema podgrađu. To je jasno vidljivo po staroj jajačkoj stambenoj jezgri, ali i po karakteru i položaju ovog objekta – kaže Dragan Glavaš, turistički vodič u Agenciji za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

Kula se može vidjeti i izvan gradskih zidina, iz dvije mahale koje su se formirale oko Ibrahim-begove džamije u Pijavicama te Hadadan džamije u centru grada.

– Prema kazivanjima izvjesnog Hadže Šećerćehajića, objekt je za vrijeme osmanske uprave preinačen u sahat-kulu, a satni mehanizam bio je okačen iznad kapije, na luku s istočne strane – pojašnjava Glavaš.

 

 

Zub vremena

U drugoj polovini 18. stoljeća, u Jajce dolazi i neko vrijeme u njemu živi i radi Muhamed Prozorak, vrstan poznavalac satova i jedan od najpoznatijih bh. astronoma tog vremena.

Kako navodi Glavaš, mnogi smatraju da je baš on ubijedio Jajčane da im treba sahat-kula pa su kupili sat i astronomska pomagala i sve to smjestili u već postojeću kapi-kulu. Sahat-kula je često popravljana i prepravljana.

Cijeli gornji dijelovi nespretno su izmijenjeni. O održavanju sata brinula se porodica Šeherćehajić, čija se kuća nalazila u blizini. Šerif-beg Šeherćehajić, po zanatu sahadžija, posljednji je jajački muvekit koji je upravljao ovom sahat-kulom.

Ovaj spomenik postoji duže od pet stoljeća, a zub vremena na njemu je ostavio trag. Sahat-kuli danas je neophodna hitna restauracija koja će je sačuvati za buduće generacije.

 

Austrougarski vojnici odnijeli sat i zvono

Nakon što su austrougarske čete okupirale BiH, vojnici su odmah skinuli sat, ali i zvono, misleći da je ono nekad pripadalo Crkvi sv. Luke, koja je nakon turske okupacije 1528. godine pretvorena u džamiju.

– I satu i zvonu od tada se gubi svaki trag, a time i mogućnost da se odrede njihovo porijeklo i starost. Također, nestali su i kvadranti, odnosno rub-tahte ili irtife, kao i astrolab i druga pomagala – ističe Glavaš.

 

(avaz)