JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca ponajviše je zaslužna za povratak Jajca na mapu “top” turističkih destinacija, kako naše zemlje tako i mnogo šire.

Za razvoj turizma, oblasti koja u BiH ima ogroman, ali još uvijek neiskorišten potencijal, potrebna su velika ulaganja, ali i razumijevanje, kako lokalne, tako i vlasti sa viših nivoa.
 
Kako bismo dobili odgovore na najznačajnija pitanja vezana za trenutno stanje, ali i razvoj jajačkog turizma u narednom periodu, razgovarali smo sa prvim čovjekom Agencije mr. sc. Antom Brtanom.


Nedavno ste preuzeli poziciju ravnatelja Agencije. Kakvu ste situaciju zatekli i možete li nam ukratko predstaviti Vaš plan rada?

Dužnost ravnatelja Agencije preuzeo sam početkom rujna i još uvijek sam u fazi analiziranja njenih dosadašnjih aktivnosti, upoznavanja djelatnika i njihovih potencijala kao i sagledavanja realnog stanja svih kulturno-povijesnih i prirodnih resursa o kojima Agencija skrbi. U Agenciji sam zatekao stručne i vrijedne djelatnike koji su spremni i kvalificirani odgovoriti na sve izazove i to smatram najvećim kapitalom Agencije. Također, moram pohvaliti i prethodnog ravnatelja gosp. Mijata Sarafa koji je poslovao s pažnjom dobrog domaćina, a istodobno uradio nekoliko značajnih projekata poput Dana srednjovjekovlja, tako da će se ova sezona moći privesti kraju bez značajnijih problema. Dakle, mogu reći da sam generalno zadovoljan situacijom u Agenciji, premda sam zamijetio i određene propuste koji se vuku još od osnivanja Agencije. Nadam se da ćemo to moći otklanjati uporedo s planiranjem novih aktivnosti.

Vrijeme do početka naredne sezone pokušat ćemo iskoristiti za maksimalne pripreme kako bi dodatno ojačali našu ponudu turistima i posjetiteljima. Iskreno se nadamo da ćemo u tome imati i puno potporu Općinskog načelnika, kao i Predsjedatelja Općinskog vijeća što su oni načelno i potvrdili. Neke stvari se mogu i moraju mijenjati, jer će to biti na dobrobit cijele zajednice.

U prvom redu, smatram da Plivska jezera moraju imati posebnu pažnju svih relevantnih institucija. Cijela lokalna zajednica morat će se angažirati da naša jezera adekvatno pripremimo za sljedeću sezonu. Općinski načelnik mi je kazao na zadnjem sastanku da je projekat uređenja korita rijeke Plive skoro završen i da bi se s tim moglo ići u realizaciju već tijekom sljedeće proračunske godine. To bi toliko osnažilo našu turističku ponudu da nam ne bi bilo konkurencije u državi. Imamo nezamislive potencijale, a na nama je da ih aktiviramo i time potaknemo dodatni razvoj obrta i malog poduzetništva. Nastojat ću da sredstva koja se prikupe kroz turističku djelatnost u što većem obimu budu investirana u očuvanje našeg kulturno-povijesnog blaga.

Nadam se da će već početkom sljedeće sezone neke od naših ideja zaživjeti i da ćemo moći uposliti veći broj sezonskih radnika nego što je to do sada bio slučaj.

Što smatrate najvećim nedostatkom, odnosno preprekom kada je u pitanju dalji razvoj turizma u našem gradu?

Mislim da je najveća prepreka bržem i efikasnijem razvoju turizma u našem gradu nedovoljna sinergija lokalnih vlasti i njenih institucija, privatnih poduzetnika angažiranih u turizmu i građana koji bi također mogli i trebali biti važna karika u našoj općoj turističkoj ponudi. Naši smještajni kapaciteti su minimalni zbog čega imamo većinu gostiju u tranzitu. To se može promijeniti ozbiljnijim angažmanom naših građana kroz aktiviranje dodatnih kapaciteta u privatnom smještaju. Kao pozitivni primjer navest ću mladu Marinu Čavar koja je pokrenula posao iznajmljivanja privatnog smještaja i koja tijekom zimskog perioda ide u Austriju zaraditi neka sredstva kako bi ih uložila u Jajcu i time obogatila našu ponudu. S ljudima treba raditi i educirati ih, te im ukazivati na ovakve primjere.

Osim toga, trebamo objektivno sagledati našu gastronomsku ponudu. Koliko hotela, motela i restorana ima profesionalnog kuhara? Naša djeca koja su završila srednju školu za kuhara odlaze raditi na bauštelama. Potrebno je još nekoliko godina njihovog usavršavanja u elitnim restoranima u većim gradovima ili u turističkim destinacijama na Jadranu i inozemstvu i time bismo dugoročno riješili taj problem. Na tome trebamo raditi skupa s našim ugostiteljima.

Na nekim od spomenika, poput Sahat kule, a odnedavno i Papaz kule primjećena su oštećenja odnosno vertikalne pukotina na zidovima. Planira li Agencija sanaciju spomenika u narednom periodu?

Nacionalni spomenici zavređuju našu posebnu pažnju. Konkretno, za Sahat kulu je napravljen projekat rekonstrukcije i povučen određen novčani iznos za prvu fazu toga projekta. Evidentirana je šteta koju ste spomenuli i Agencija će napraviti sve što je u njenoj moći da se zaustavi dalje propadanje tih spomenika, kao i svih ostalih na području naše općine. Međutim, kada se radi o nacionalnim spomenicima onda postoje i određene procedure kojih se moramo pridržavati, bez obzira koliko nam to smetalo. Jedan od primjera je urušeni zid na ulazu u Katakombe koji bismo mogli sanirati bez velikih troškova, ali ništa ne možemo raditi bez suglasnosti nadležnih institucija. Vi ste izdvojili dva spomenika, ali ista ili čak i gora situacija je i s ostalim spomenicima. Agencija će uložiti maksimalne napore da se zaustavi dalje propadanje naše bogate baštine te ćemo u tom smislu vršiti kontinuirani pritisak na nadležne institucije da se ozbiljnije pristupi rješavanju ovih problema.

Jajce je nedavno, u sklopu projekta „Turistička patrola Dnevnog avaza“ proglašeno turističkim biserom BiH. Koliko je ovo priznanje značajno za naš grad?

Priznanje Dnevnog avaza, najtiražnijih i najutjecajnijih dnevnih novina u našoj državi svakako je značajno za naš grad. Naša država ima toliko bisera, a to što je baš naš grad ove godine, uz Bihać, dobio to prestižno priznanje mora nas motivirati da radimo i više i bolje. Malo je gradova koji se mogu pohvaliti kulturno-povijesnim i prirodnim ljepotama kao Jajce, ali to nije dovoljno. Na nama je da to približimo ljudima u BiH, u susjednim državama i cijelom svijetu. Ovo što radi Dnevni avaz je izvrsno za turizam u našoj državi i ja im još jednom zahvaljujem na tome.

Smještajni kapaciteti su jedan od gorućih problema kada je jajački turizam u pitanju. Da li Agencija može bilo što učiniti po tome pitanju, barem inicijativno?

Što se tiče smještajnih kapaciteta, već sam nešto kazao u prethodnom tekstu. Mi kao institucija možemo pomoći našim ljudima da se bolje organiziraju i pripreme za turističku sezonu, ali odluka je na njima. Puno je naših ljudi, zbog raznih razloga potražilo posao u zemljama s boljim standardom. Nemamo ih pravo osuđivati zbog toga već im trebamo pomoći da svoje kuće i stanove koji su sada prazni osposobe za prihvat gostiju. Time bi oni bili na dobitku, ali i cijela naša zajednica. Najmanje je koristi od turiste koji će se zadržati u našem gradu nekoliko sati, a potom potražiti smještaj u nekom od susjednih gradova. Kao primjer navest ću jednog svoga prijatelja, porijeklom iz Rame, koji je vlasnik agencije koja na Jadranu u privatnom smještaju iznajmljuje više od 1.000 ležajeva i ima uposlenih više od 20 radnika. Dakle, treba imati ideju i inicijativu kako bi se neke stvari pokrenule, a ako se uz to ima i određena potpora institucija bilo koje razine vlasti onda uspjeh ne bi trebao izostati.

Turistička sezona već se polako privodi kraju. Kako biste je ocijenili u odnosu na prethodne?

Još uvijek nismo načinili analizu sezone budući ona za nas još nije završila. Nadamo se da će i tijekom listopada biti posjetitelja našim nacionalnim spomenicima nakon čega bismo zaključili sezonu. Ipak, možemo konstatirati kako je prošla sezona bila nešto uspješnija barem kada su u pitanju financijski pokazatelji. U Agenciji mislimo da je nekoliko razloga određenog podbačaja ove sezone. Jedan od glavnih su loše vremenske prilike tijekom cijeloga ljeta, potom svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, a na kraju i otkazivanje skokova s Vodopada. Obećavam da će Agencija blagovremeno provesti sve neophodne aktivnosti, u suradnji s lokalnim vlastima, kako se ova manifestacija i njeno održavanje više nikada ne dovedu u pitanje.

Planirate li obogatiti turističku ponudu Jajca novim turističko-zabavnim manifestacijama, poput Dana srednjovjekovlja, koji su naišli na odlične kritike posjetitelja?

Moj moto je da ono što je bilo dobro i što je prepoznato od strane građana i posjetitelja ne treba mijenjati već pokušati naći način da se podigne na jednu višu razinu. U tom pravcu gledam i na Dane srednjovjekovlja, kao na jednu manifestaciju po kojoj bi Jajce moglo biti prepoznatljivo. Jajce je kraljevski grad i mi na to moramo biti ponosni, moramo to promovirati kao nešto jedinstveno i oko toga graditi naš imidž. Koliko se gradova u našoj zemlji može pohvaliti s time? Za sljedeće Dane srednjovjekovlja pokušat ćemo, u suradnji sa svim zainteresiranim institucijama, udrugama i građanima, osmisliti povijesnu postrojbu, izraditi potrebne rekvizite kako bismo kraljevski grad Jajce mogli na pravi način prezentirati ne samo u Jajcu već i u drugim mjestima naše države i inozemstva gdje se njeguje slična tradicija.

Želja nam je da sredinom studenog obilježimo i godišnjicu krunidbe posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, kao jedan od značajnijih događaja u našoj povijesti. Ona je posljednjih nekoliko godina obilježavana na jedan simboličnan način od strane udruge “Stjepan Tomašević” i zainteresiranih građana i to je dobar početak. Ove godine će se i Agencija uključiti u obilježavanje toga događaja i nadamo se da ćemo to ubuduće podići na jednu višu razinu.

Do kraja godine planiramo započeti i prvu fazu arheoloških istraživanja na lokalitetu Carevice, gdje je po predaji pogubljen kralj Stjepan Tomašević. Na tome projektu bit će angažirano dvoje arheologa iz naše Agencije uz stručnu i tehničku pomoć općinskih službi i drugih muzeja iz BiH.

Ovo su samo neke od ideja koje ćemo pokušati realizirati do početka naredne turističke sezone. Želimo da se u to uključi i sva zainteresirana javnost kako bismo postigli najbolje rezultate i kako bismo zajedničkim snagama radili na vraćanju nekadašnjeg ugleda našem kraljevskom gradu.

 

(Jajce Online)