Info telefoni
Pozivni broj za BiH 00387 
Pozivni broj za Jajce (0)30 
Poštanski broj 70101

Pošta 
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb
tel: (0)30 658 113 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08.00 do 17.00 sati i sub- otom od 08.00 do 14.00 sati 
www.post.ba

Policija 122 
ul. Nikole Šopa bb
tel: (0)30 654 135 
www.mupsbk-ksb.gov.ba

Vatrogasci 123 
ul. Zmaja od Bosne 13 tel: (0)30 659 001

Hitna pomoć
124 (00 h -24 h) 
ul. Zmaja od Bosne tel: (0)30 657 996

Opća bolnica
ul. Dr. Ismeta Šehalića 
tel: (0)30 658 106 i (0)30 658 107

Pomoć na putevima
BIHAMK 1282 
BIHAMK Jajce (0)30 657 214 
AMKBiH 128