Za doprinos strateškom razvoju turističkog proizvoda Jajca, gosp. Husi Hadžiću, direktoru JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ uručeno je priznanje.

Priznanje je uručio Zoran Bibanović, predsednik Društva prijatelja kulturnih i prirodnih vrijednosti Wigwam BiH.

Wigwam ideja se začela davne 1972. godine u Padovi u Italiji, slijedeći jednu od najvećih ideja druge polovine dvadesetog stoljeća, a to je ideja svjetske kulturne, historijske i prirodne baštine. Wigwam BiH osnovano je 1999. godine i član je Associazione Italiana dei Clubs Wigwam odnosno World Wigwam Organization sa sjedištem u Padovi.

Na istoj ideji UNESCO je 2003. godine donio Konvenciju o zaštiti svjetske nematerijalne baštine.