U Jajcu i okolici bilo je crkvica i kapelica, koje su nestale u povijesti. Zna se za crkvice na Pšeniku, na Milama, u Bistrici… Na Katini izvan grada nalazila se crkvica sv. Katarine. Bila je to dvorska crkvica po kojoj je ova jajačka lokacija dobila ime. Sagradila ju je Katarina Kosača sredinom 15. stoljeća. Iz dvora bi nedjeljom išetala kraljica sa svojom svitom na Katinu, na nedjeljnu misu. Premda je u Jajcu bilo nekoliko crkava, kraljica je rado izlazila iz tvrđave na Harmane, pa na Katinu.

Crkva sv. Katarine na Katini bila je mala crkva, poput one u Podmilačju. I ona je preživjela turska rušenja i ostala je sve do početka 20. stoljeća kada je srušena „urbanim razlozima“. To je ona crkva za koju neki neupućeni kažu da je bila „stara pravoslavna crkva“. U Jajcu sve do konca XIX. i početka XX. stoljeća gotovo da nije bilo pravoslavnog stanovništva. Tek tada se doseljavaju tri pravoslavne obitelji „koje se bave trgovinom na malo“. Kako je u to vrijeme već sagrađeno nekoliko katoličkih crkava, posebno ona u Varošu, crkva Blažene Djevice Marije, ova je crkvica predana na korištenje pridošlim jajačkim pravoslavnim stanovnicima. Na nekim starim razglednicama Jajca još se može vidjeti ova crkva. U jesen 1909. godine spominje se u Jajcu pravoslavni svećenik Jakov Popović, koji je obavljao svoju dužnost sve do 1915. godine kada je umro od tifusa. Prije njega u Jajcu se spominje paroh Milorad Jelić, 1899., koji je opsluživao sela sa pravoslavnim stanovništvom oko Jajca. Na lokaciji crkve sv. Katarine na Katini danas se nalazi pravoslavno groblje.

(Autor teksta: Prof. Bruno Ljubez)