U sklopu Projekta EU4Business danas je objavljen poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća, poduzetnici  i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. juli ove godine.

Vršilac dužnosti šefa Odjela operacija Delegacije EU u BiH Nicolas Bizel je na konferenciji za novinare rekao da EU kontinuirano podržava sektor turizma kao jedan od najbrže rastućih sektora u BiH.

“Turizam ima sve važniju ulogu za ekonomski rast i samozapošljavanje. U BiH turizam sa tri posto učestvuje u BDP-u i postoji veliki prostor za rast. Oblasti u kojima je potrebno raditi više i gdje postoje razvojne mogućnosti su razvoj  vještina, boljeg marketinga, te određenih alata kao što su informacione tehnologije”, naveo je Bizel.

Podržavajući promociju turističkih potencijala zemlje i jačanjem uloge malih i srednjih preduzeća i domaćih proizvođača, kako je dodao, doprinosi se razvoju konkurentnosti i što je najvažnije, otvaranju novih radnih mjesta.

U sklopu ovog poziva postoje dva prioriteta za finansiranje – kulturni turizam u vezi UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH, te turizam na otvorenom na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava je između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20 posto ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između osam i 18 mjeseci.

Projektni menadžer iz GIZ-a u okviru EU4Business projekta Nils Wetzel je kazao da  puni ekonomski potencijal sektora turizma u BiH nije iskorišten. Podrška EU je, kako je naglasio, prilika da se ovaj sektor unaprijedi.

“Očekujemo da će više od 30 lokalnih biznisa unaprijediti svoju turističku ponudu što bi trebalo  rezultirati povećanjem njihove prodaje i prihoda, te otvaranjem više od 50 novih radnih mjesta”, rekao je Wetzel.

Projekt EU4Business vrijedan je 16,1 miliona eura, a finansiraju ga Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekt provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. do marta 2022. godine.

 

(Izvor: Akta.ba)