Na šestoj sjednici Upravnog Odbora JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” koja je održana  10.8. 2018. godine  za novog ravnatelja izabran je Anto Brtan.

Gospodinu Brtanu želimo puno uspjeha u radu.