U avnojevskom Jajcu, nalazi se i objekat nazvan Šarenica ili Saračeva kuća, u kojoj je na današnji dan prije 72 godine osnovana Telegrafska agencija nove Jugoslavije (TANJUG).

Saračeva kuća, poznatija kao Šarenica, izgrađena je 1899, a podigao ju je ondašnji jajački veleposjednik Suljaga Sarač za svoju mnogobrojnu porodicu. Kuća je tipičan primjer ljepote austrougarske arhitekture, Šarenica je dobila naziv zbog svoje prelijepe fasade. U početku, Sarači su bili smješteni u prizemlju, dok je ostatak služio kao besplatan konak za putnike namjernike.

Prije 1992. godine kuća je pripadala porodici Ćuk, dok je sada u vlasništvu porodice Keljalić. Saračeva kuća 2004. godine proglašena je nacionalnim spomenikom.

Uoči 2. zasedanja Avnoja umjesto Sarača u šarenicu se uselio tadašnji AGITPROP CK KPJ, po ugledu na propagandnu službu Sovjetskog Saveza.

Jedan od tada vodećih komunistčkih političara Moša Pijade je pokrenuo incijativu i osnovao prvu telegrafsku agenciju nove Jugoslavije – TANJUG. Osnovan je od strane Komunistička Partije Jugoslavije sa namjerom da propagandno informiše o borbi partizana u Drugom svjetskom ratu koju su vodili komunisti pod vođstvom Josipa Broza.

Raspolagali su sa jednim zarobljenim predajnikom i polovnom “geštetner” mašinom. Pored prvog direktore agencije Vladislava Ribnikara i male grupe novinara, u ovom objektu se nalazio i atelje vajara Antona Augustinčića.

Imenu Tanjug, prethodilo je nekoliko prijedloga skraćenica, među kojima su Tasjug (Telegrafska agencija slobodna Jugoslavija), Notasjug ili Notanjug (Novinska telegrafska agencija slobodne Jugoslavije), pa i Tenanoj (Telegarfska novinska agencija nova Jugoslavija).

Tanjug je počeo svoj rad sa zaplijenjenim predajnikom, rasklimatanom mašinom za umnožavanje (geštetnerom) i jednom pisaćom mašinom. U prvim godinama uzor im je bio sovjetski TASS, da bi se kasnije, po objavljivanju rezolucije Inforbiroa 1948. godine, oslobodili uticaja SSSR-a i oslonili samo na sopstvene snage.

U Tanjugu su uvedeni teleprinteri 1947. godine, koji su zamenili telegraf, a prvi moderan radio-printer uveden je 1957. godine. Tanjug je pored centrale u Beogradu, imao i prijemni centar najprije u Batajnici, a potom u Ovči i otpremni centar u Makišu, oba sa moćnim antenskim poljima. Oba centra su napuštena, zbog pojave novih tehnologija.

Krajem 1985. godine Tanjug je kompjuterizovan nabavkom velikog centralnog računara Honeywell i terminala Megadata. Danas novinari i čitava agencija rade na savremenim kompjuterima.

Najznačajniji novinarski proizvod Tanjuga je Generalni servis, koji obavještava domaću javnost o najznačajnijim zbivanjima u zemlji i svijetu, a svjetsku javnost o događajima u Srbiji.


Poslije rata, Tanjug je bio novinska agencija Demokratske Federativne Jugoslavije, Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Poslije raspada SFRJ, od 1992. godine Tanjug je bio novinska agencija Savezne Republike Jugoslavije, od 2003. novinska agencija Državne zajednice Srbija i Crna Gora, a od 2006. godine nacionalna novinska agencija Republike Srbije.

 

(Jajce Online/Avaz)