Pogledajte novi video o Jajcu, gradu kojeg je 2015. godine posjetilo preko 100,000 turista.